Kerkdiensten

27 september 2023

19:45 – 21:45
Spiegelgroep 4 Zorgen voor de samenleving en sociale gerechtigheid

29 september 2023

11:00 – 12:00
Weeksluiting in Rustoord – roulerend verzorgd door Protestantse kerken in Lisse
Herhaalt zich wekelijks

30 september 2023

09:30 – 10:30
Inleveren spullen kringloopmarkt (13/14 okt)

01 oktober 2023

10:00 – 11:30
Ds. N. Geertsema

Israelzondag/ H.A.

16:30 – 18:00
Ds. A. Haak (Monster)

Israelzondag/ H.A.

02 oktober 2023

11:00 – 12:00
Pastoraal inloopspreek uur van ds. Nico
Herhaalt zich wekelijks

03 oktober 2023

10:00 – 11:30
Ontmoetingsochtend - Samen Jong (met ds. Nico en Ramona)

06 oktober 2023

11:00 – 12:00
Weeksluiting in Rustoord – roulerend verzorgd door Protestantse kerken in Lisse
Herhaalt zich wekelijks

07 oktober 2023

10:30 – 11:45
Koffieochtend (Samen voor elkaar)
14:30 – 16:00
Herfstconcert [zie poster in de kerk voor meer info}
18:00 – 20:30
Activiteit: Eten bij elkaar (opgeven bij Connie, 06-18357377)

08 oktober 2023

10:00 – 11:30
Ds. N. Geertsema
15:30 – 17:30
Spiegelgroep 3. Gemeenschap, geestelijke groei en nieuwkomers binnen de SWG

09 oktober 2023

11:00 – 12:00
Pastoraal inloopspreek uur van ds. Nico
Herhaalt zich wekelijks

12 oktober 2023

19:30 – 21:30
Interactieve avond Veilig Kerk

13 oktober 2023

10:00 – 15:00
Kringloopmarkt
11:00 – 12:00
Weeksluiting in Rustoord – roulerend verzorgd door Protestantse kerken in Lisse
Herhaalt zich wekelijks

14 oktober 2023

10:00 – 15:00
Kringloopmarkt

15 oktober 2023

10:00 – 11:30
Ds. N. Geertsema
16:30 – 18:00
Ds. N. Geertsema

16 oktober 2023

10:30 – 12:00
Gebedskring

Meer info Jannie Molenaar

11:00 – 12:00
Pastoraal inloopspreek uur van ds. Nico
Herhaalt zich wekelijks

20 oktober 2023

11:00 – 12:00
Weeksluiting in Rustoord – roulerend verzorgd door Protestantse kerken in Lisse
Herhaalt zich wekelijks

22 oktober 2023

10:00 – 11:30
Ds. J. van Dijken

23 oktober 2023

11:00 – 12:00
Pastoraal inloopspreek uur van ds. Nico
Herhaalt zich wekelijks

WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT ONZE DIENSTEN BIJ TE WONEN!

Iedere nieuwe week beginnen wij met samen komen om God te eren. Fijn dat u overweegt om daar ook bij aanwezig te zijn! Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten.

Iedere zondagochtend komen wij samen om 10.00 uur in het kerkgebouw aan de Veldhorststraat.

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er ook een middagdienst om 16:30 in het kerkgebouw aan de Veldhorststraat.

Van harte welkom in onze kerkdiensten waar we God en elkaar ontmoeten!

PRAKTISCHE ZAKEN KERKDIENSTEN

 

Misschien vindt u het fijn om vooraf de volgende zaken alvast te weten

  • Parkeren kan langs de Berkhoutlaan (gratis)
  • Ook kinderen zijn van harte welkom!
    • Voor de kinderen van 0-4 jaar is er een creche, waar ook een bijbelverhaal wordt verteld aan de peuters. De creche bevindt zich op de bovenverdieping aan de kant van de Berkhoutlaan. U kunt deze bereiken via de deur aan de zijkant van de kerk en dan de trap op naar boven.
    • Voor peuters en de kinderen van de basisschool is er tijdens de preek een kindernevendienst.. Voor de peuters en de onderbouw is dat elke zondag, voor de bovenbouw om de week. De voorganger geeft aan wanneer de kinderen daar heen kunnen gaan en wanneer zij weer terugkomen.
    • Er is ook iedere dienst een kinderlied en regelmatig ook een kindermoment waarin de predikant een gesprekje aangaat met de kinderen.
  • Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of fris te drinken, fijn als u daar ook bij wilt zijn!
  • Er zijn geen vaste plaatsen, u kunt gaan zitten waar u wilt

 

LIEVER MEEKIJKEN/MEELUISTEREN?

De morgendiensten zijn via video en audio beschikbaar. De middagdiensten alleen via audio.

Online kijken kan via de volgende link:

https://kerkdienst.swglisse.nl

Meeluisteren kan via:

https://www.kerkomroep.nl/?mp=10486#/kerken/10486

Van harte welkom als u meekijkt of meeluistert!