Kerkdiensten

24 april 2024

10:30 – 11:30
Gebedskring
12:15 – 15:30
Lunch en naar de Bollen en zendingsmiddag (14.00 uur presentatie)

Opgeven voor lunch bij Joke / Marijke. Meer info over zendingsmiddag: Jan-Albert. Meer info gedeeld via SWG app.

19:30 – 21:30
Gemeentevergadering

We zullen dan met elkaar spreken over de financiën van de kerk, gemeentespiegel en een voorgenomen besluit van de kerkenraad over het verkiezingsreglement voor ouderlingen en diakenen. De agenda en de stukken voor deze vergadering zullen via de app en de mail worden verzonden. Van harte welkom.
De kerkenraad.

26 april 2024

11:00 – 12:00
Weeksluiting in Rustoord – roulerend verzorgd door Protestantse kerken in Lisse
Herhaalt zich wekelijks

28 april 2024

10:00 – 11:30
Ds. N. Geertsema
20:00 – 21:30
Praiseavond

Organisatie vanuit muziekgroep
Contactpersoon Herma Davelaar

29 april 2024

11:00 – 12:00
Pastoraal inloopspreek uur van ds. Nico
Herhaalt zich wekelijks

03 mei 2024

01:00 – 02:30
Ds. N. Geertsema

trouwdienst Gerard en Laurs

11:00 – 12:00
Weeksluiting in Rustoord – roulerend verzorgd door Protestantse kerken in Lisse
Herhaalt zich wekelijks

05 mei 2024

10:00 – 11:30
Ds. J. van Dijken

H.A.

10:00 – 11:30
Ds. J. van Dijken

H.A.

16:30 – 18:00
Ds. J. van Dijken

H.A.

06 mei 2024

11:00 – 12:00
Pastoraal inloopspreek uur van ds. Nico
Herhaalt zich wekelijks

07 mei 2024

10:00 – 11:30
Ontmoetingsochtend

09 mei 2024

10:00 – 11:30
Ds. N. Geertsema

Hemelvaart

10 mei 2024

11:00 – 12:00
Weeksluiting in Rustoord – roulerend verzorgd door Protestantse kerken in Lisse
Herhaalt zich wekelijks

12 mei 2024

10:00 – 11:30
ds. N. Geertsema

13 mei 2024

11:00 – 12:00
Pastoraal inloopspreek uur van ds. Nico
Herhaalt zich wekelijks
14:30 – 16:00
Bijbelkring Rustoord

17 mei 2024

11:00 – 12:00
Weeksluiting in Rustoord – roulerend verzorgd door Protestantse kerken in Lisse
Herhaalt zich wekelijks

19 mei 2024

10:00 – 11:30
ds. N. Geertsema

Eerste Pinksterdag

16:30 – 18:00
xxx

Eerste Pinksterdag

20 mei 2024

11:00 – 12:00
Pastoraal inloopspreek uur van ds. Nico
Herhaalt zich wekelijks

WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT ONZE DIENSTEN BIJ TE WONEN!

Iedere nieuwe week beginnen wij met samen komen om God te eren. Fijn dat u overweegt om daar ook bij aanwezig te zijn! Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten.

Iedere zondagochtend komen wij samen om 10.00 uur in het kerkgebouw aan de Veldhorststraat.

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er ook een middagdienst om 16:30 in het kerkgebouw aan de Veldhorststraat.

Van harte welkom in onze kerkdiensten waar we God en elkaar ontmoeten!

PRAKTISCHE ZAKEN KERKDIENSTEN

 

Misschien vindt u het fijn om vooraf de volgende zaken alvast te weten

  • Parkeren kan langs de Berkhoutlaan (gratis)
  • Ook kinderen zijn van harte welkom!
    • Voor de kinderen van 0-4 jaar is er een creche, waar ook een bijbelverhaal wordt verteld aan de peuters. De creche bevindt zich op de bovenverdieping aan de kant van de Berkhoutlaan. U kunt deze bereiken via de deur aan de zijkant van de kerk en dan de trap op naar boven.
    • Voor peuters en de kinderen van de basisschool is er tijdens de preek een kindernevendienst.. Voor de peuters en de onderbouw is dat elke zondag, voor de bovenbouw om de week. De voorganger geeft aan wanneer de kinderen daar heen kunnen gaan en wanneer zij weer terugkomen.
    • Er is ook iedere dienst een kinderlied en regelmatig ook een kindermoment waarin de predikant een gesprekje aangaat met de kinderen.
  • Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of fris te drinken, fijn als u daar ook bij wilt zijn!
  • Er zijn geen vaste plaatsen, u kunt gaan zitten waar u wilt

 

LIEVER MEEKIJKEN/MEELUISTEREN?

De morgendiensten zijn via video en audio beschikbaar. De middagdiensten alleen via audio.

Online kijken kan via de volgende link:

https://kerkdienst.swglisse.nl

Meeluisteren kan via:

https://www.kerkomroep.nl/?mp=10486#/kerken/10486

Van harte welkom als u meekijkt of meeluistert!