Privacy / AVG

Binnen de SWG Lisse wordt gewerkt met persoonsgegevens van de leden en andere betrokkenen zoals gastpredikanten/voorgangers van de kerk. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de leden voor de taken, die horen bij deze religieuze instelling. De leden moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met die persoonsgegevens omgaat. Technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale uitwisselingen stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De SWG Lisse is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De Kerkenraad speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. De SWG Lisse geeft door middel van dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de kerk. Dit privacybeleid van de SWG Lisse is in lijn met het algemene beleid van de kerk en de relevante Europese, nationale, regionale en lokale wet- en regelgeving.

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
• Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hieronder kunt u Privacybeleid en de Privacy verklaring van de SWG Lisse inzien: