SWG App

Wat is de SWG App?

Als gemeente hebben we voor alle interne communicatie een eigen app. Hier kunnen we met elkaar communiceren, foto’s uitwisselen, napraten over de kerkdienst, en nog veel meer!

Voor wie is de app?

De SWG App is momenteel beschikbaar voor leden en vrienden van de SWG. Hier is voor gekozen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe installeer ik de app?

De app kan worden gedownload via onderstaande QR-code of door de app te zoeken in de app store/play store, zoek hierbij op SWG Lisse.
Na het installeren van de app wordt gevraagd om een registratie. Dit is nodig voor de toegang van de app.
U kunt uw mailadres gebruiken die bekend is bij de SWG. Bij het gebruik van dit mail adres kunt u direct in de app.
Bij het gebruik van een ander email-adres zal er eerst nog toegang moeten worden verschaft.