Veilige kerk

HET MELDPUNT

Vertrouwenspersonen

De SWG in Lisse wil graag een veilige plaats zijn voor iedereen. Dit is in een gebroken wereld helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt ongewenst gedrag en misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Heb jij problemen, vragen of signalen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Dan kun je contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen of met Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

Interne vertrouwenspersonen

In de SWG Lisse zijn Hanneke van Veen-Koppejan en Maartje Kammeraat als interne vertrouwenspersonen aangesteld. De interne vertrouwenspersonen werken zelfstandig, zijn neutraal en gaan vertrouwelijk om met verkregen informatie. Dat betekent ook dat er geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan aan de kerkenraad.

Taken

De interne vertrouwenspersonen verzorgen de eerste opvang bij klachten die betrekking hebben op seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties. Met eerste opvang wordt bedoeld het bieden van een luisterend oor en het adviseren van de klager. De interne vertrouwenspersoon vormt zich een beeld van de inhoud van de klacht en kan de klager adviseren over vervolgstappen. De vertrouwenspersoon kan desgewenst de klager in het vervolgtraject bijstaan, maar is dat niet verplicht. De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen.

Daarnaast hebben de vertrouwenspersonen aandacht voor preventie en bewustwording van ongewenst gedrag binnen kerkelijke relaties.

Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kun je contact opnemen met: vertrouwenspersoon@swglisse.nl

Hanneke van Veen-Koppejan                Maartje Kammeraat

Meldpunt Misbruik

Mocht je anoniem met iemand willen spreken over dit onderwerp dan kun je ook rechtstreeks bellen naar het Meldpunt Misbruik.

Op initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken is de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties opgericht. De interne vertrouwenspersonen fungeren als contactpersoon voor Het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Contact Meldpunt Misbruik

www.meldpuntmisbruik.nl info@meldpuntmisbruik.nl | 06 810 801 17 (ma-vrij 9:00 – 17:00)

Documenten

Veilige kerk beleidsplan 2021
Gedragscode SWG 2021
Omgangsregels Jeugdwerk SWG Lisse 2021
Aanname beleid SWG Lisse