Zending

Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur. Kerk en zending horen bij elkaar. Wanneer de Here Jezus zo'n tweeduizend jaar geleden naar de hemel vertrekt, geeft Hij aan zijn volgelingen de opdracht heen te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending. Omdat Jezus beloofd heeft: ‘Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld’, wordt aan die opdracht nog altijd gehoorzaamd. Ook door ons. Omdat we geloven dat Jezus leeft!

Als samenwerkingsgemeente ondersteunt SWG Lisse zowel de zendingsdoelen van de CGK als de NGK. De zendingsbijdrage van de CGK is bestemd voor het zendingswerk in Botswana (zie onder). Nieuws over dit zendingswerk wordt maandelijks gepubliceerd in het "Zendingsnieuws". Deze nieuwsbrief is ook regelmatig te downloaden voor geregistreerde gebruikers onder het menu "gemeenteleden" en submenu "nieuws van buiten".

De zendingsbijdrage van de NGK is bestemd voor het project van de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN). Nieuws over dit zendingsproject is ook regelmatig te downloaden voor geregistreerde gebruikers onder het menu "gemeenteleden" en submenu "nieuws van buiten". Meer informatie over dit project is o.a. te vinden op de website van de NGK Bunschoten.