Missionair

Vanaf 2010 zijn we als SWGLisse een missionair traject ingegaan. We verlangen er naar dat mensen van binnen en van buiten de gemeente tot bloei komen door de band aan Koning Jezus en Zijn gemeente. In de beginfase was er vooral ruimte voor toerusting en bezinning, planvorming en uitvoering. Met dankbaarheid zien we terug op alle activiteit die tot op heden ontwikkeld is. Het is winst dat we weer in contact komen met buurtbewoners. Het is winst dat grote groepen in de eigen gemeente zich betrokken inzetten en dat randleden de ontmoetingen opzoeken. Het is winst dat de deelname aan gespreksgroepen toeneemt. We zijn duidelijk een gemeente in ontwikkeling.

Doorgaande ontwikkeling van het missionaire werk
Het missionaire team wordt aangemoedigd om het ingeslagen traject uit te bouwen. De nadruk zal daarbij liggen op het leggen van relaties met niet-gelovigen, door contactwerk in de buurt, door persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten, door nazorg aan hen die de activiteiten bezochten. Het wijkonderzoek, de kledingbeurs en de koffiemorgen voor 60+ waren prachtige voorbeelden van hoe we contacten kunnen maken. Ook de missionaire ontmoetingen gaan door in maandelijkse frequentie.