Leerhuis

"Media opvoeding”

De smartphone, het internet, sociale media en games hebben een enorme invloed op ons. Welke invloed heeft mediagebruik op de geloofsontwikkeling van onze kinderen?

Dat Bijbellezen en bidden bij de geloofsopvoeding hoort is voor mensen een vanzelfsprekendheid. Maar hoe houd je de aandacht van de kinderen erbij? Hoe voorkom je dat de situatie ontstaat dat er nog ‘even snel’ een stukje uit de bijbel moet worden gelezen.

 

Onderzoekers vermoeden zelfs dat de smartphone een vernietigende uitwerking heeft op de huidige generatie jongeren. Hoe gaan we als opvoeders hier wijs mee om? Welke grenzen stellen we aan het mediagebruik van onze kinderen? Tijdens de toerusting wordt er aandacht gegeven aan wat er momenteel speelt onder de jeugd, maar wordt er ook ingezoomd op de vraag welke houding verstandig is om als ouder in te nemen. 

Dit onderwerp komt aan de orde op woensdag 20 maart 2019. Inloop vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00 uur. Locatie: Prinsessestraat, Lisse.