Welkom

Lisse is in het voorjaar op zijn mooist. Als alles in de natuur tot bloei komt, trekt dat mensen van over de hele wereld aan. Ze komen vol bewondering onze bloemen bekijken.

Binnen dit mooie dorp is de SWG Lisse één van de kerken. Als gemeenschap leven wij in vertrouwen op God. Wij vertrouwen erop dat Hij goed, trouw, liefdevol en rechtvaardig is. Dit baseren wij op wat wij lezen in Bijbel en zien in het leven, sterven en opstanding van zijn Zoon, Jezus Christus.

Dit geloof maakt van ons een dankbare en hoopvolle gemeenschap. Omdat wij ervaren dat het soms moeilijk is om in vertrouwen op God te leven, helpen wij elkaar daarbij.

Het is de wens van de gemeenschap dat zij door dit vertrouwensvol leven een aanwinst zal zijn voor dorp en streek. Wij heten iedereen welkom die met ons verlangt naar een vertrouwensvol leven.

Het Meldpunt

Vertrouwenspersonen

De SWG in Lisse wil graag een veilige plaats zijn voor iedereen. Dit is in een gebroken wereld helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt ongewenst gedrag en misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Heb jij problemen, vragen of signalen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Dan kun je contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen of met Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

Interne vertrouwenspersonen

In de SWG Lisse zijn Hanneke van Veen-Koppejan en Maartje Kammeraat als interne vertrouwenspersonen aangesteld. De interne vertrouwenspersonen werken zelfstandig, zijn neutraal en gaan vertrouwelijk om met verkregen informatie. Dat betekent ook dat er geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan aan de kerkenraad.

Taken

De interne vertrouwenspersonen verzorgen de eerste opvang bij klachten die betrekking hebben op seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties. Met eerste opvang wordt bedoeld het bieden van een luisterend oor en het adviseren van de klager. De interne vertrouwenspersoon vormt zich een beeld van de inhoud van de klacht en kan de klager adviseren over vervolgstappen. De vertrouwenspersoon kan desgewenst de klager in het vervolgtraject bijstaan, maar is dat niet verplicht. De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen.

Daarnaast hebben de vertrouwenspersonen aandacht voor preventie en bewustwording van ongewenst gedrag binnen kerkelijke relaties.

Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kun je contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hanneke van Veen-Koppejan                Maartje Kammeraat

 Meldpunt Misbruik

Mocht je anoniem met iemand willen spreken over dit onderwerp dan kun je ook rechtstreeks bellen naar het Meldpunt Misbruik.

Op initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken is de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties opgericht. De interne vertrouwenspersonen fungeren als contactpersoon voor Het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Contact Meldpunt Misbruik

www.meldpuntmisbruik.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.| 06 810 801 17 (ma-vrij 9:00 – 17:00)

Laatste nieuws

Week van gebed voor de eenheid

De Raad van Kerken Lisse begint ook het nieuwe jaar weer met een Gebedsweek.
De openingsdienst is op zondag 19 januari a.s. om 19.00 uur in de St. Agathakerk, Heereweg 273. Deze gebedsdienst wordt gezamenlijk geleid door voorgangers van de deelnemende kerken van de Raad van Kerken Lisse.


Het thema is “Buitengewoon”, geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt.
Speciaal voor deze gelegenheid is een oecumenisch koor gevormd. Zij hebben de afgelopen weken een aantal Taizéliederen ingestudeerd, waardoor de samenzang een prachtige verdieping zal krijgen.
Na de dienst is er koffie en gelegenheid tot ontmoeting en een goed gesprek.


Het thema “Buitengewoon” wordt voortgezet in de daarop volgende gebedsdiensten:
maandag 20 januari 19.30 uur in het Witte kerkje,
Prinsessestraat 1, Lisse
dinsdag 21 januari 19.30 uur in de Pauluskerk,
Ruishornlaan 31, Lisse
woensdag 22 januari 19.30 uur in de St.Agathakerk,
Heereweg 273, Lisse
donderdag 23 januari 19.30 uur in De Poort,
Jozef Israëlsstraat 11, Lisse
vrijdag 24 januari 19.30 uur in de Pauluskerk,
Ruishornlaan 31, Lisse
zaterdag 25 januari 19.30 uur in dorpshuis De Meerkoet,
Krabbescheerstraat 1, Lisserbroek.


U bent van harte welkom en kunt u genieten van de gelegenheid om in verschillende kerken met verschillende mensen nader tot elkaar en tot God te komen.
De Week van Gebed voor de eenheid daagt ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Verhuur zalen in Buurthuis Salvatori

Bent u op zoek naar een ruime zaal voor uw feest, vergadering of andere bijeenkomst?

Dan kunt u terecht in Buurthuis Salvatori in de Wagenstraat in Lisse. Buurthuis Salvatori bevindt zich midden in het centrum van Lisse met ruime parkeergelegenheid op loopafstand. Het buurthuis beschikt over een ruime zaal met uitgebreide keuken. Meer informatie over prijzen, beschikbaarheid, etc vindt u hier.

Digitaal collecteren

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij zijn van start gegaan met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig. Die kan je downloaden op www.givtapp.net/download.

Geef je liever contant? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte.

Heerlijke huisgemaakte jam te koop

Er is weer volop pruimen-, aardbeien-, en bramenjam te koop. De opbrengst van de verkoop is voor het project Visserschoolkinderen in Botswana. Een potje kost € 2,50.

U kunt bestellen en/of ophalen (bij voorkeur aan het begin van de avond) bij zr. L. van Rijssel, Schorpioen 11 Lisse, tel 0252-412447