Welkom

Lisse is in het voorjaar op zijn mooist. Als alles in de natuur tot bloei komt, trekt dat mensen van over de hele wereld aan. Ze komen vol bewondering onze bloemen bekijken.

Binnen dit mooie dorp is de SWG Lisse één van de kerken. Als gemeenschap leven wij in vertrouwen op God. Wij vertrouwen erop dat Hij goed, trouw, liefdevol en rechtvaardig is. Dit baseren wij op wat wij lezen in Bijbel en zien in het leven, sterven en opstanding van zijn Zoon, Jezus Christus.

Dit geloof maakt van ons een dankbare en hoopvolle gemeenschap. Omdat wij ervaren dat het soms moeilijk is om in vertrouwen op God te leven, helpen wij elkaar daarbij.

Het is de wens van de gemeenschap dat zij door dit vertrouwensvol leven een aanwinst zal zijn voor dorp en streek. Wij heten iedereen welkom die met ons verlangt naar een vertrouwensvol leven.

Laatste nieuws

Adventvespers

In de weken van advent zijn er ook online adventvespers te volgen. Elke woensdag om 19:30 uur zal er een vesper uitgezonden worden via de link: https://vespers.swglisse.nl.  

Deze vespers, avondgebeden, voor Advent en Epifanie dragen er aan bij om in de overvolle weken aan het eind van het kalenderjaar tot inkeer en verwachting te komen, het wezen te richten op de komst van Gods rijk. 

December is een drukke periode, overvol door drie feesten van heel verschillend karakter: Sinterklaas, Kerst en de Jaarwisseling. De aandacht voortdurend opgeëist: eerst door pakjes en pepernoten, vervolgens door kerstpakketten en kerstdiners en daarna door oliebollen en nieuwjaarsrecepties. En als de jaarwisseling dan eenmaal geweest is ben je vaak maar al te blij dat de rust is weergekeerd.  

Hoe creëer je bij al die aandachttrekkerij gelegenheid voor rust, inkeer, verwachting, verlangend uitzien? Hoe help je elkaar om in januari door te gaan waar je bij Kerst bent gebleven? 

De liturgie van het getijdengebed in de avond, is daar bij uitstek geschikt voor. De vorm en het karakter van avondgebed, of vesper, past bij stilte, meditatie, gebed en inkeer. 

Kenmerk van de diensten is hun geheimenisvolle karakter. Er is geen aankondiging van de onderdelen, geen uitleg, geen uitbundigheid. Alles wat overbodig is, is onnodig. Verstilling en verdieping zijn de kernwoorden. Dit alles werkt door in de vormgeving van de ruimte en de afzonderlijke stappen van de liturgie. 

Stilte is een wezenlijk onderdeel. Stilte biedt ruimte aan overdenking, aan inkeer en gebed, en aan ontmoeting – ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’

Deze vespers voor Advent maken deel uit van het project voor Advent, Kerst en Epifanie Het beste nieuws. Adventsberichten. Dat betekent dat we ons door de profeet Jesaja bij de hand laten nemen. Het zijn vijf vespers, voor elk van de weken van Advent een, plus een voor de eerste week van januari. Epifanie (Driekoningen; 6 januari) valt op een woensdag dus is er ook voor deze dag een vesper. 

Op woensdag 2 december: Zie je al wat?

Op woensdag 9 december: Wie ben jij dan wel? 

Op woensdag 16 december: Ben jij er klaar voor? 

Op woensdag 23 december: Wat een geschenk! 

Op woensdag 6 januari: Licht voor de wereld 

Kerkdienst terugkijken

De kerkdiensten welke afgelopen weken zijn uitgezonden op YouTube zijn hier terug te kijken.

Met elkaar in contact blijven

Aangezien we als gemeente elkaar minder vaak tot niet fysiek zullen ontmoeten is er een besloten facebook-groep opgezet om met elkaar in contact te blijven op een andere manier.

Wil je iets kwijt? Heb je iets moois gezien wat je wilt delen? Een mooie tekst of gebed gevonden?

Laten we elkaar niet vergeten en doorgaan als gemeente van Christus. Ook in deze moeilijke en spannende tijden.
 
Let op:
Deze pagina is alleen voor leden van de SWG. Alles wat hier gedeeld wordt graag vertrouwelijk houden binnen deze groep.
Leden kunnen uitgenodigd worden via deze link: https://www.facebook.com/groups/823498901461964/
 
Goedkeuring zal zo snel mogelijk gebeuren door een van de beheerders